Vedenie školy

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ ESŠ
e-mail: jozef.sopoliga(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom,
tel. 043/324 02 51

Ing. Bednárová Dana, zástup. riad. EZŠ a GYM,
e – mail: dana.bednarova(at)essmt.sk,
Konzultácie: po dohode e-mailom,
tel. 0918 112 022