Učitelia

Školský rok 2017/2018

Mgr. Jaroslava Lamošová, triedny učiteľ – I. AG
e – mail: jaroslava.lamosova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Mária Hanáková, triedny učiteľ – I. BG
e – mail: maria.hanakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Viera Bargárová, triedny učiteľ – II. AG
e – mail: viera.bargarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Monika Záborská, triedny učiteľ – II. BG, učiteľka slovenského jazyka
e – mail: monika.zaborska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Alexandra Maceková PhD., triedny učiteľ – III. AG, učiteľka matematiky
e – mail: alexandra.macekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

PhDr. Janka Šuchová PhD., triedny učiteľ – III. BG, učiteľka slovenského jazyka a nemeckého jazyka
e – mail: janka.suchova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Katarína Jakubcová, triedny učiteľ – IV. AG
e – mail: katarina.jakubcova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

ThDr. Jana Bosáková, PhD., triedny učiteľ – IV. BG, učiteľka evanjelického náboženstva, anglického jazyka a umenia a kultúry
e – mail: jana.bosakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Miroslava Konrádová, triedny učiteľ – V. AG, učiteľka matematiky, základov administratívy a informatiky
Kariérny a výchovný poradca
e – mail: miroslava.konradova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

RNDr. Edita Budiská, triedny učiteľ – V. BG, učiteľka chémie a prírodných vied
e – mail: edita.budiska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Milan Lamoš, učiteľ telesnej výchovy
e – mail: milan.lamos(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Tomáš Gulán, učiteľ evanjelického náboženstva a umenia a kultúry
e – mail: tomas.gulan(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Eva Adamovičová, učiteľka biológie
e – mail: eva.adamovicova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Pavol Bartoš, učiteľ geografie
e – mail: pavol.bartos(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Ing. Dana Bednárová, učiteľka anglického jazyka
e – mail: dana.bednarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Matej Borcovan, učiteľ umenia a kultúry
e – mail: matej.borcovan(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

RNDr. Miroslava Fraňová Dekany PhD., učiteľka fyziky a prírodných vied
e – mail: miroslava.dekany.franova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Ľudmila Brtáňová, učiteľka dejepisu
e – mail: ludmila.brtanova(at)essmt.sk pôvodná adresa ludmila.hybenova@essmt.sk je nefunkčná
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Alena Sivoňová, učiteľka umenia a kultúry
e – mail: alena.sivonova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Jozef Sopoliga, učiteľ informatiky
e – mail: jozef.sopoliga(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Zuzana Štefaneková, učiteľka španielskeho jazyka
e – mail: zuzana.stefanekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ informatiky
e – mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Jana Stehlíková, učiteľka ruštiny a španielčiny
e – mail: jana.stehlikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Lukáš Dobiš, učiteľ informatiky
e – mail: lukas.dobis(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Stephanie Claire Staffen, učiteľka francúzskeho jazyka
e – mail: stephanie.claire.staffen(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Lektori

James Baxter, učiteľ anglického jazyka
e – mail: james.baxter(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Tony Barreto, učiteľ anglického jazyka a španielskeho jazyka
e – mail: anthony.barreto(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Blythe Barreto, učiteľka anglického jazyka a evanjelického náboženstva
e – mail: blythe.barreto(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom