Nadácia KIA skrášlila našu školu

KIA (22)

Náš školský areál je od októbra krajší o bylinkovú špirálu, ktorej realizáciu podporila Nadácia KIA prostredníctvom poskytnutia grantu pre Nadáciu kresťanského vzdelávania.

Projekt rekultivácie bylinkovej špirály bol zrealizovaný v rámci grantového programu Dobrovoľníctvo 2017. Do realizácie projektu bolo intenzívne zapojených aj cca. 70 rodičov v rámci jesennej školskej brigády.

Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Teší nás, že projekt revitalizácie bylinkovej špirály je v poradí už druhým, ktorý Nadácia KIA podporila v rámci našej školy. Rovnako úspešní sme boli aj v jej grantovom programe Vzdelávanie v regióne 2017, kde bol podporený náš projekt STEM / (science, technology, engineering, and mathematics), ktorého cieľom je prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania s využitím programovateľných robotických LEGO stavebníc podporiť talentovaných študentov školy. Verím, že v obojstranne prospešnej spolupráci budeme s Nadáciou KIA pokračovať aj v rámci ďalších projektov zlepšujúcich kvalitu vzdelávacieho procesu, prípadne životného prostredia. Osobitne by som chcel poďakovať aj pánovi Juristovi za jeho pomoc a podporu pri realizácii tohto projektu.“    

CLIL Lesson – The Cell Structure

IMG_2479

Since the beginning of the school year we have been developing the students microscopy skills through a series of microscopy related lab activities. This began with refreshing their memory on how to use the microscope and has quickly progressed to making wet mount slides and culminating in staining their samples to highlight key features of particular cells. In the student’s most recent laboratory activity, they were observing similarities and differences between animal cells and plant cells. This was accomplished by preparing two samples.

Vrelá vďaka za pomoc počas jesennej brigády

IMG_5928

ĎAKUJEME každému, kto si v sobotu 21. októbra našiel čas a napriek nepriaznivému počasiu prišiel na jesennú školskú brigádu. Spoločnými silami sa nám podarilo:

Vyčistiť školský dvor a parkovisko.
Urobiť násyp okolo novej budovy.
Orezať stromy.
Vyčistiť celú halu, kde bude hudobná sála a výtvarný atelier pre žiakov.
Za prípravu a organizáciu brigády ďakujeme Združeniu rodičov a priateľov školy a za chutný obed vedúcej školskej jedálne pani Kucbelovej a pánovi farárovi Krivušovi.

Akcie k 500. výročiu reformácie

reformacne oslavy

Projekt “Školy, ktoré menia svet” má viesť žiakov k záujmu o spoločnosť

SkolyKtoreMeniaSvet

V školskom roku 2017/2018 sa prostredníctvom projektu Školy, ktoré menia svet zameriavame na rozvoj občianskych kompetencií, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia študentov našej školy.

Projekt Školy, ktoré menia svet 2 je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) a ich žiakov a žiačky na základných  a stredných školách.

Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho

Spojenie kultúr a jazykov na jednom mieste

DSC_0831

Dňa 28.9.2017 sa uskutočnil druhý ročník akcie s názvom Večer jazykov a literatúry, počas ktorej študenti ESŠ pod vedením učiteľov pripravili a prezentovali bilingválne čítania v rôznych jazykoch, ku ktorými patrili nemecký, francúzsky, ruský, ale aj anglický a španielsky jazyk. Atmosféru multikulturality bolo možné spozorovať už pri vstupe do priestrannej chodby budovy školy, kde mohli návštevníci tohto podujatia na určených stanovištiach pripravenú ochutnávku typických jedál z daných kultúr.

Jesenná brigáda

Brigáda-WEB

Jesenný zber papiera

Naša škola sa zapája do jesenného zberu papiera. Odvážený papier s menom žiaka a triedou, ktorú navštevuje prosíme nechať pri dverách alebo vstupnej hale Zborového domu. Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť životné prostredie!  leták Jesen zber papiera

Pravidlá súťaže

 

Prvé postrehy zo štúdia v USA

21981839_1635826206490349_1898713713_o

Moja cesta do USA začala vo Frankfurte, odkiaľ som letela do hlavného mesta Minnesoty, Minneapolisu. Na letisku som sa rozlúčila so strýkom, ktorý bol zodpovedný za bezpečné dopravenie ma na letisko. Po tom, ako sme sa rozlúčili som prešla polku letiska so slzami v očiach, konečne si uvedomujúc, do čoho som sa to pustila, keď som opustila všetko známe a rozhodla sa skúsiť aké to je “za veľkou mlákou”. Viac-menej som vedela do čoho idem, angličtiny ani americkej kultúry som sa bezpochyby nebála, keďže tú dobre poznám zo školy, vďaka americkým lektorom, ktorí prichádzajú každoročne a zanechávajú nielen dobré spomienky, ale aj veľký kus ich kultúry.

Večer svetovej literatúry

2_Vecer svetovej literatury copy