FAQ

Sú na štúdium  prijímaní žiaci aj iného vierovyznania?

Na štúdium sú prijímaní uchádzači  aj iného vierovyznania, ako i uchádzači bez vierovyznania, ktorých zákonní zástupcovia súhlasia s vyučovaním v evanjelickom duchu.