Category Archives: Nezaradené

Konzultačné ZRPŠ

Vážení rodičia, pozývame Vás na konzultačné ZRPŠ 2.stupňa EZŠ a gymnázia,
ktoré sa uskutoční v stredu 20.11.2019 od 15:30 – 17:00.

Rozpis miestností, v ktorých sa budú nachádzať jednotliví pedagógovia
bude zverejnený na webe školy  a recepcii najneskôr deň pred konaním ZRPŠ.

Bratislava Model United Nations (BratMUN)

Five students from EGMT have spent this weekend representing our school at Bratislava Model United Nations (BratMUN). They formed the delegation of Egypt, and each worked on a different commission.

Barbora Ferenčíková was at the World Health Organisation, which looked at ways of strengthening resistance to malaria in Central Africa. Alžbeta Revayová was delegated to the International Atomic Energy Agency, where the future of nuclear power was discussed.

LIKE pre rozvoj robotiky

Dlhodobý náskok našej školy vo facebookovom hlasovaní o grant 3000 EUR z nadácie ZSE je preč.
Rozhodnúť môže jeden Like! Možno práve ten Váš 🙂 Klik na foto a až potom Like.

https://www.facebook.com/nadaciazse/photos/a.2446768772307480/2446769458974078/?type=3&theater

Pomôže aj zdieľanie a preposlanie výzvy na podporu priateľom a známym.

HLASOVANIE KONČÍ 10.11.2019

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pomôcť!

Sociálny projekt – Giving week

V rámci školského sociálneho projektu „Srdcom vidíš viac“, zameranému na pomoc deťom s onkologickými ochoreniami na Klinike detí a dorastu v Martine, organizujeme zbierku materiálnej pomoci.
Nosiť môžete v ranných hodinách pred vyučovaním do Zborového domu za vchodové dvere.

Informácie ohľadom ISIC karty

Míľa nádeje

Dňa 23.10.2019 o 10:00 organizuje naša škola akciu s názvom Míľa nádeje. Ide o beh detí z EMŠ, žiakov EZŠ a EGMT, učiteľov všetkých stupňov a rodičov, ktorí prijmú pozvanie. Beh má vyjadriť podporu rodine našich zamestnancov, ktorej dieťa bojuje s onkologickým ochorením a zároveň ukázať, že šport je formou prevencie chorôb. Zbierka pre rodinu trojročného Jurka bude realizovaná formou štartovného vo výške 1,- Euro. Kto by však chcel prispieť vyššou sumou, môže tak urobiť pri registrácii pred behom. Behať sa bude na dvoch miestach: Areál ESŠ, kde pobežia deti z EMŠ a žiaci 1. stupňa EZŠ a ihrisko pri SPŠ MT, kde pobežia žiaci 2. stupňa a gymnazisti.

Školská kvapka krvi

11. októbra sme pokračovali v sérii spoločných odberov krvi pod názvom Školská kvapka krvi. Teší nás, že záujem o túto spoločnú akciu z radov študentov, rodičov i zamestnancov školy neustále narastá, o čom svedčí zatiaľ najvyššia účasť. Okrem všeobecnej ochoty pomôcť tým, ktorí to potrebujú, mali niektorí z nás
aj individuálnu motiváciu.

4. večer svetovej literatúry a jazykov

Pozývame všetkých učiteľov, žiakov, ich rodičov i známych na akciu spojenú s predajom kníh. Predaj kníh nebude realizovaný prostredníctvom predajcov ako predchádzajúce roky, ale študenti môžu knihy, ktoré nepotrebujú, doniesť a tie budeme predávať, všetci návštevníci si ich môžu kúpiť za symbolickú sumu, tie ktoré zostanú darujeme školám a knižniciam, ktoré ich potrebujú a budú im slúžiť.
Knihy môžu študenti nosiť počas tohto a budúceho týždňa a nechať ich v knižnici, vydelíme tam priestor a krabice, do ktorých ich môžu dávať.

Jesenný zber papiera

Väčšie množstvá je možne odovzdať priamo v zbernom dvore firmy Brantner na Bambuskách a doniesť triednemu učiteľovi potrdenie o jeho odovzdaní s uvedeným množstvom, menom žiaka a názvom našej školy.

Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie!

Noc výskumníkov

Európsky festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou akciou zameranou na popularizáciu vedy v celej Európe. Akcia prebieha v tom istom čase – vždy posledný piatok v septembri – na 5 miestach Slovenska – v Bratislave, Banskej Bystrici, v Žiline, v Košiciach a v Tatranskej Lomnici. Študenti najvyšších ročníkov gymnázia pod vedením Mgr. Konrádovej už po tretíkrát tvorili súčasť organizačného tímu celej akcie. V Žiline sa festival konal tentokrát v obchodnom centre Mirage. Počas celej akcie boli študenti nápomocní prezentujúcim vedcom, zabezpečovali občerstvenie, sprevádzali skupiny žiakov medzi stánkami, pomáhali s technickým a materiálnym zabezpečením festivalu, anketou a prieskumom verejnej mienky, prípravou a záverečným upratovaním po akcii. V rámci organizačnej pomoci sa žiaci mohli veľa naučiť pri jednotlivých stánkoch, oboznámiť sa s prácou vedcov z Trnavskej univerzity, lekárov z Jeseniovej fakulty v Martine a s výskumníkmi zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Rovnako vybraní žiaci  2. stupňa základnej školy pod vedením Mgr. Uličnej sa zúčastnili na festivale v Žiline ako účastníci. Tiež si mohli pozrieť jednotlivé exponáty a porozprávať sa s vedcami o všetkých vystavovaných exponátoch, vyskúšať si mnoho prístrojov, zahrať sa s robotmi, povoziť sa na elektromobile, odmerať intenzitu svojho hlasu, pozrieť sa na zloženie vlastnej krvi, zakúriť v skutočnej peci, podať prvú pomoc a mnoho ďalších aktivít.