Riaditeľské voľno – 27.05.2019 a 28.05.2019

O Z N A M

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z.

Vás informujeme o udelení

riaditeľského voľna

dňa  27.05.2019 a 28.05.2019

pre žiakov 1. – 4. ročníka Evanjelického gymnázia.