“Overnight” – Peer Ministry

Po prvej vydarenej “overnight”, z ktorej mali všetci zúčastnení skvelý pocit, sme sa rozhodli naplánovať ďalšiu. Ako skupina Peer Ministry, sme sa pozitívne naladení, znovu stretli 30.4.-1.5.

Našim cieľom bolo dozvedieť sa niečo viac o emocionálnej inteligencii. Pomocou rôznych, veľmi zaujímavých, aktivít sme sa “hrali” s emóciami. Jednou z nich bolo aj stvárnenie emócií prostredníctvom plastelíny. Pokúšali sme sa identifikovať emócie druhých, pozorovali sme pri tom ich gestikuláciu a následne sme sa zamýšľali nad tým, ako to vnímajú zo svojho uhla pohľadu. Všetkým sa nám to veľmi páčilo a obohatili nás to o nové vedomosti.

Neskôr sme pozerali mimoriadne zaujímavý film a následne sme o ňom debatovali. Od témy filmu sme sa v komunikácii presunuli ďalej. V dnešnej modernej dobe vzniká najviac hádok nedostatkom slov. My sa tomu snažíme predísť. Z očí do očí si povieme, čo nám na tom druhom vadí a ten má potom v budúcnosti šancu napraviť svoje správanie. Človek často krát koná a reaguje tak, že si to v danej chvíli neuvedomuje.

Celé stretnutie sa nieslo v pohodovej atmosfére. Na chvíľu sme zabudli na svoje povinnosti a užili si, dúfame že nie posledné, “overnight”. Zúčastnení členovia Peer Ministry si akciu nevedia vynachváliť. Ďakujeme p.uč. Bosákovej za vedenie našej skupiny a za čas, ktorý nám venuje. Je nám spolu super. Tešíme sa na najbližšie stretnutie.

Timea Fedorová, 2AG