Prípravný kurz na prijímacie skúšky začína od 20.01.2018

Prihlášku si môžte stiahnúť po kliknutí na obrázok

Pripravny kurz 2018

Triedne rodičovské združenie

Triedne rodičovské združenie triedy

 IV.AG

sa uskutoční 10.1.2018 o 16.00 hod.

Vianočné programy – video

Vianočný program žiakov (4.C, 5.B, 8.B) Evanjelickej spojenej školy v Martine

Vianočný program žiakov (EMŠ, 4.AG, 4.BG) Evanjelickej spojenej školy v Martine

Vianočný program žiakov (1.A, 1.B, 1.C, 3.AG, 3.BG) Evanjelickej spojenej školy v Martine

Vianočný pozdrav od 3. A

Vianočné akcie

Vianoce na skale-TV

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Prihlášku si môžte stiahnúť po kliknutí na obrázok

Pripravny kurz 2018

EGMT news

Bubnovali sme za práva detí

bubnovacka (10)

Vyše 300 študentov našej školy sa v sprievode učiteľov zhromaždilo v pondelok 20. novembra na Divadelnom námestí v Martine aby sa zapojili do 4. Ročníka celoslovenskej akcie Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť.“ 

Akcia sa konala vo viacerých slovenských mestách pod záštitou Koalície pre deti Slovensko pri príležitosti 18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a 20. novembra – Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF,

Pozvánka

thanksgiving

Vyhodnotenie projektu Nenápadní hrdinovia 2017

nh-konf2017

Dňa 16. novembra 2017 v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu sa v priestoroch DKC Veritas v Košiciach uskutočnila slávnostná študentská konferencia projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Študenti nášho gymnázia Ondrej Uličný, Juraj Budai a Natália Volnová prezentovali na konferencii svoju prácu o nenápadnom hrdinovi Vladimírovi Pavlovi Čobrdovi, s ktorou skončili v konečnom hodnotení projektu v striebornom pásme. Nad celým podujatím prevzal duchovnú záštitu najstarší bývalý politický väzeň