Večer svetovej literatúry a jazykov

citanie

Obedy v školskej jedálni

background
 • v školskom roku 2016/2017 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • materská škola,  I. stupeň, 5. a 6. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
  • 7. až 9. ročník základnej školy a gymnázium – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ v Martine)
 • prílohou oznamu je prihláška na stravovanie (tu si ju stiahnite), ktorú je potrebné v prípade záujmu o stravu doniesť v prvý deň školského roka 5. 9. 2016 vypísanú a odovzdať triednemu učiteľovi
 • triedny učiteľ zároveň vydá žiakovi kartičku na výdaj obedov a prihlasovacie údaje do systému potrebné na odhlasovanie, príp. zmenu obedov
 • v prípade neskoršieho doručenia prihlášky na stravovanie triednemu učiteľovi bude obed zabezpečený od nasledujúceho dňa doručenia prihlášky
 • pre všetkých žiakov bude možnosť výberu z dvoch jedál
 • prihláseným žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať obed A na týždeň dopredu
 • žiaci gymnázia si budú objednávať obed sami
 • obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na obed B prostredníctvom systému Edupage najneskôr do

Žiadosti o dopravné

ŽIADOSTI O DOPRAVNÉ

sa predkladajú hospodárke školy (kancelária na poschodí zborového domu vpravo, oproti riaditeľni) v termíne

5.9.2016 – 23.9.2016

K žiadosti je potrebné dokladovať PLATNÝ SEPTEMBROVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK NA OBOCH TRASÁCH (miesto bydliska – Martin a späť) alebo POTVRDENIE ZO SAD ŽILINA O VÝŠKE CESTOVNÉHO na trase miesto bydliska – Martin.”

Žiadosť o priznanie príspevku na dopravné do EZŠ

Rozmiestnenie tried

Mapa-MemNam-ESSMT-A3-2016-2017-01

Parkovanie počas otvorenia školského roka

Važení rodičia. Dňa 5.9.2016 bude z dôvodu otvorenia školského roka areál školy uzavretý (nebude tam možné parkovať). Na parkovanie môžete použiť parkovisko za Biblickou školou, prípadne parkoviská pred obchodným domom FIX a pred vtupnou bránou na Memorandove námestie.

Za porozumenie Vám ďakujem.

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Vážení rodičia, milí naši žiaci a priatelia školy

Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 v našej škole. Organizácia 1. školského dňa (pondelok, 5. septembra 2016) je nasledovná:

Slávnostné Služby Božie začínajú o 8:30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Martine. Žiaci sedia v kostole spolu so svojou triedou podľa rozpisu na laviciach; prváčikov a ich rodičov prosíme, aby si sadli do vyhradených predných lavíc.

Garden Party

PlagatA4

Dňa 23.6. 2016 vyvrcholili polročné prípravy na udalosť, ktorú svedomito pripravovali žiaci 2. ročníka nášho gymnázia, pod vedením p. učiteliek Alenky Sivoňovej, Janky Bosákovej a p. učiteľa Mateja Borcovana. Naša Garden Party sa niesla v znamení 60. – 70. rokov. Zažili sme kopu zábavy a to aj vďaka ľuďom, ktorí túto akciu podporili – p. Sivoňovi a PZ Martin ďakujeme za pečené prasiatko, p. farárovi Krivušovi a CZ Vrútky za požičanie grilu, žiakom 2. ročníka za výdatnú pomoc a dobru náladu a všetkým tým, ktorí sa našej party zúčastnili.

Výsledky prijímacích skúšok na EGMT 2 kolo

Vysledky – prijímacieho konania II. kolo 2016-2017

Big Apple 2016 alebo školský poznávací zájazd za veľkou mlákou

Top of the Rock

Keď nás pár kilometrov pred Viedenským letiskom zastavili rakúski policajti s úmyslom vystaviť nám za každú cenu nejakú pokutu, mali sme obavu, že naša dobrodružná výprava za oceán ani nezačne. Ale po hodine vyjednávania sme sa na svoje lietadlo do Madridu dostali.

Deň detí – poďakovanie

DSC_0096

Ďakujem Vám všetkým za vydarenú oslavu Dňa detí, ktorá sa konala v sobotu 4.júna2016 a na ktorej sa zišlo vyše 600 účastníkov!

Program, ktorý čakal na účastníkov bol skutočne bohatý a bolo si z čoho vyberať: tvorivé dielne, maľovanie na tvár, vozenie na koňoch, vodný futbal, strelnica, lezecká stena, skákací hrad, trampolína, zorbing futbal, divadelné predstavenie, prezentácia práce mestskej polície, vystúpenie hosťujúceho stredoškolského spevokolu z U.S.A.