Prosím dajte hlas projektu našej školy Relax & Fun.

Hlasujte za projekt RELAX & FUN

Relax & Fun

Oznámenie o riaditeľskom voľne dňa 30. 03 .2017

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje pre žiakov Evanjelického gymnázia riaditeľské voľno dňa 30. 03. 2017, z dôvodu konania prijímacích skúšok na Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 17, Martin.

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ

Zbierka materiálnej pomoci pre deti z Detského domova v Necpaloch a náhradné rodiny

Zbierka-RGB

Milí rodičia a žiaci,
radi by sme Vás poprosili, či by ste sa nám pomohli so zbierkou pre deti z Detského domova v Necpaloch a deti v náhradnej starostlivosti (adoptované deti, pestúnska starostlivosť alebo profesionálne rodiny).

Na zelenom plagáte je zoznam potrebných vecí (môžu to byť použité), ktoré sme spísali od 10 rodín z Martina a detského domova. Tieto môžete prinášať ráno do 8:00 hod. do novej budovy ESŠ v termíne od 3. do 10. apríla.

Spísali sme aj zoznam školských pomôcok pre tieto deti.

Venujte svoje 2% Nadácii kresťanského vzdelávania

2-perc-TVbanner

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní Nadácii kresťanského vzdelávania, ktorá mohla v minulom roku vďaka tomu podporiť rekonštrukciu priestorov novej budovy Evanjelickej spojenej školy v Martine sumou 10 478,98 €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME!

Predvyplnené tlačivá k darovaniu 2% si môžte stiahnuť tu:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)

Sociálny projekt

Spojme sa pre radost-RGB

Projekt na podporu našej školy

Screen shot 2017-03-01 at 20.36.49
Prosím dajte hlas projektu našej školy Relax & Fun. Ďakujeme!

Maturita 2017

Pretty student and her groupmates writing test

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnou legislatívou a usmerneniami MŠ SR pre príslušný rok. Organizáciu maturitných skúšok upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sa koná 14. marca 2017.

Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je 13.- 14. 6. 2017.

Michail Zoščenko (Kolotoč) – čítačka z ruského jazyka

IMG_0972

Keď sa povie slovo kolotoč, pravdepodobne každému z nás sa vybavia spomienky na detstvo a na zábavu, ktorú sme zažili na kolotočoch. Tento raz sme to však poňali úplne inak. Ako všetci vieme, počas roka sme na našej škole rozbehli čítačky kníh. My ruštinári, sme mali za úlohu odprezentovať knihu poviedok s názvom Kolotoč od Michaila Zoščenka.

A je tu zas?

03

Žiaci 2. a 4. ročníka gymnázia sa 1. februára zúčastnili výstavy v Kunsthalle v Bratislave.
Výstavný projekt s názvom „A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení“ dramaturgicky nadväzuje na politicky ladené projekty, ktorým sa kurátori KHB v minulosti venovali, a zároveň vytvára autonómny doplnok k výstave Sen versus skutočnosť v Slovenskej národnej galérii.

Give blood, give hope, give life!

IMG_1214

V piatok 27.januára navštívil Národnú transfúznu službu v Martine 13 členný tím študentov a pedagógov našej školy, s cieľom podeliť sa o tú najvzácnejšiu tekutinu – krv.
Prvodarcovia absolvovali dôkladné vyšetrenie, ktoré má zabrániť prípadnému prenosu infekčných ochorení medzi darcom a príjemcom transfúzie. Aj preto musel pred samotným odberom krvi každý z nás samostatne vyplnil podrobný dotazník darcu obsahujúci sumár otázok o aktuálnom zdravotnom stave.