Večer svetovej literatúry

2_Vecer svetovej literatury copy

Prihlášky na krúžky

V pripade, že bude na krúžok prihlásený nedostatočný počet detí, krúžok sa neotvorí.

Prihláška na krúžkovú činnosť pre 3. stupeň

Obednávanie obedov v školskej jedálni

Soft focus on Shrimp salad japanese style food - HDR Merge 3 Photos Processing
  • v školskom roku 2017/2018 sa budú žiaci EZŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
    • 1. až 3. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
    • 4. až 9. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ)
  • prihlášku na stravu si môžte vyplniť TU
  • pre všetkých žiakov bude možnosť výberu z dvoch jedál
  • prihláseným žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať (obed 1) na týždeň dopredu
  • obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na (obed 2) prostredníctvom systému Edupage najneskôr do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.
  • cena stravnej jednotky:

Náhradný termín maturitnej skúšky

Náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sa koná 12.9.2017 so začiatkom o 7:40 hod.

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Vážení rodičia, milí naši žiaci a priatelia školy

Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 v našej škole. Organizácia 1. školského dňa (pondelok, 4. septembra 2017) je nasledovná:

Prihláška na obedy v školskej jedálni

Spicy fried basil leaf with seafood and rice - soft focus point

V školskom roku 2017/2018 sa môžu žiaci ESŠ v Martine stravovať v školskej jedálni.

Všetkým zákonným zástupcom bol odoslaný email s odkazom na online formulár, prostredníctvom ktorého sa môžu žiakov – stravníkov prihlásiť na stravu.
Ak ste tento email s odkazom na formulár neobdržali, môžte sa k nemu dostať prostredníctvom nasledovného odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6j3_8GQPpXzGfKvgq3r-2x5WCIZBiLZ4GZsMI0dmRo6lnEA/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

Evanjelická spojená škola – koniec školského roka 2016/2017

Ján Drahoš zvolený za podpredsedu Národného mládežníckeho parlamentu

IMG_5295

Národný mládežnícky parlament združuje mestské mládežnícke parlamenty. Reprezentuje a zastupuje ich na celoslovenskej úrovni. V súčasnosti má 22 členských mestských mládežníckych parlamentov, v ktorých sa nachádza viac ako 300 mladých ľudí.

Historicky prvý Snem Národného mládežníckeho parlamentu sa uskutočnil v Levoči 24. a 25. Júna 2017. Snemu sa zúčastnili delegáti našich členských mestských mládežníckych parlamentov. Delegáti snemu volili nové predsedníctvo a schválili novelizované stanovy a iné interné dokumenty.

Reportáž TV Turiec z pretekov robotov

Určenie príspevkov na výchovu a vzdelávanie

Vážení rodičia,

Týmto Vám oznamujeme, že školné pre nasledujúci školský rok 2017/2018 je nasledovné:

Evanjelická základná škola v Martine                  400 € / rok
Evanjelické gymnázium v Martine                           500 € / rok
Školský klub detí                                              150 € / rok

Všetky informácie týkajúce sa úľav a zníženého školného ako aj zdôvodnenie výšky školného boli zaslané všetkým rodičom mailom.

V prípade, ak by ste mali záujem získať viacej informácií alebo dostať ďalšie vysvetlenie, budeme radi, ak prídete na spoločnú diskusiu k danej téme dňa 21.6. 2017 t.j. v stredu o 15:30 do Biblickej školy, kde budú prítomní riaditeľ školy, správca Nadácie kresťanského vzdelávania a hospodárka školy.

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ